مراحل خرید و فروش ملک و راهنمایی های لازم

سپس موارد متنوع را بازدید کرده و بعد از کارشناسی مشاور مربوطه وسپس انتخاب محل مورد نظر قرارجلسه معامله از طرف مشاور مسکن تعیین می شود و خریدار می بایست در زمان حضور در جلسه حتما با یک نفر شاهد حضورپیدا نماید و دسته چک یا چک بانکی معادل 30% قیمت کل معامله و همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت ملی و کارت پایان خدمت برای اقایان الزامی می باشد.

 

فروش ملک:

 

فروشنده یا مالک بعد ازاعلام جهت فروش ملک خود پیشنهاد می گردد از مشاورین املاکی که صادق و متخصص در این زمینه می باشند کمک گرفته و پس از کارشناسی ملک ایشان و قیمت گذاری دقیق منتظر مشتری از جانب اژانس شوند.

 مشاور مذکور بعد ازتایید مشتری و نیز انتخاب مشتری جهت خرید ملک مذکور قرارجلسه را تعیین و طرفین ملزم به حضور در جلسه می باشند و فروشنده حتما با یک نفر شاهد  در جلسه حضورپیدا نماید.

و کلیه اسناد و مدارک ملک یا خانه باید حتما با کارت شناسایی معتبرفروشنده همراه باشد.

مشاور حتما مدارک را استعلام و چک خواهد نمود وبعد از انجام بیع نامه از مدیر قرارداد بخواهید تا قبل از امضای قرارداد کلیه مدارک ملک جهت دریافت مفاصه حسابهای شهرداری –دارایی و استعلام از ثبت جهت حضور در دفترخانه نزد مشاوراملاک باقی و مدارک با حضور مالک و نماینده مشاوراملاک قابل وصول میباشد.

کلیه مدارک جهت فروش مانند خرید ملک میباشد یعنی شامل دسته چک یا چک بانکی کارت شناسایی معتبر و کارت ملی و کارت پایان خدمت برای اقایان و نیز اسناد و مدارک ملک یا خانه میباشد.

منبع:www.sakhtemanema.ir

/ 0 نظر / 597 بازدید